Postanite i Vi član kluba!


Svakodnevno, život nas suočava sa brojnim izazovima. Na neke smo spremni da odgovorimo, a za neke nam je neophodna pomoć. Kakav će biti naš životni put i koliko će trajati, to ne znamo unapred, ali mnogo može da zavisi od toga kako smo se zaštitili od iznenadnih i neželjenih događaja i kakve smo finansijske planove napravili.
Životno osiguranje je jedan od ozbiljnih delova tog plana, jer imati životno osiguranje znači odgovorno razmišljati o budućnosti.


Zašto se odlučiti za životno osiguranje Kompanije „Dunav osiguranje“:
•  Životno osiguranje predstavlja jedan od najboljih finansijskih proizvoda, a svakako je jedini koji omogućava kombinaciju štednje i osiguranja.
•  Kod nas je svaka polisa priča za sebe. Kreiramo je na osnovu vaših želja, potreba i mogućnosti.
•  Zaključenjem životnog osiguranja dobijate mnogo više od samog osiguranja. Na taj način ulažete u sopstvenu budućnost, štitite vama drage osobe, štedite i planirate.
•  Kompanija „Dunav osiguranje“ je osiguravajuća kuća sa najdužom tradicijom i iskustvom u Srbiji u oblasti životnih osiguranja, ali i sa najvećim finansijskim rezervama koje našu polisu čine sigurnom.
Capture

DUNAV LIFE CLUB – VIŠE OD OSIGURANJA

Životno se osigurajte i ostvarite brojne  popuste i pogodnosti.
Svi članovi Kluba mogu ostvariti  brojne pоpuste nа premije nеživоtnih оsigurаnjа nа svim prоdајnim mеstimа Kompanije u Srbiji. Pored ovih pogodnosti, Direkcija za životna osiguranja omogućila je klijentima popuste u mnogim restoranima, stomatološkim ordinacijama, hotelima, wellness i fitness centrima, buticima, prodavnicama tehničke robe, klinikama, poliklinikama... 

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress